کلاس پینگ پنگ در تهران :: آموزش پینگ پنگ در باشگاه های پینگ پنگ

کلاس پینگ پنگ در تهران به صورت حرفه ای تحت نظر مربیان پینگ پنگ حرفه ای و با سابقه ی کشور

کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی در باشگاه های پینگ پنگ تهران :

آموزش پینگ پنگ حرفه ای در باشگاه های تنیس روی میز در مناطق مختلف شمال تهران ، شرق تهران ، غرب تهران ، مرکز و جنوب تهران

باشگاه پینگ پنگ محلاتی واقع در مینی سیتی

باشگاه پینگ پنگ سلمان فارسی واقع در تهرانپارس بلوار پروین

باشگاه پینگ پنگ شهرآرا واقع در خیابان شهرآرا

باشگاه پینگ پنگ پیام واقع در سیدخندان

جهت آموزش پینگ پنگ ویدئویی به لینک PINGPONGSHOP.IR  مراجعه کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر باشگاه ها به لینک PINGPONGIRAN.IR مراجعه کنید.