خبر فوری در مورد ملی پوش تیم ملی تنیس روی میز ایران ، پیشکسوت تیم ملی پینگ پنگ ایران در بستر بیماری

ملی پوش پیشکسوت تنیس روی میز ایران در بستر بیماری

باخبر شدیم که نعمت الله عالمیان(عموی برادران عالمیان) قهرمان سابق تیم ملی وپیشکسوت با اخلاق و ماندگار تنیس روی میز ایران این روزها با بیماری خونی نادر وخطرناکی در حال مبارزه طاقت فرسا می باشد.

با تاسف باید اعلام کنیم که بعد از اینکه دوره شیمی درمانی موفقیت آمیز نبوده است طبق نظر پزشکان ،این قهرمان ارزنده و ماندگار کشورمان نیازمند پیوند استخوان می باشد.

عمل پیوند استخوان مستلزم هزینه های سرسام آور پزشکی بوده که با توجه به شرایط موجود بعد از الطاف الهی چشم امید این قهرمان با اخلاق ومردمی به کرم وبزرگمنشی خانواده همیشه در صحنه و بزرگوار تنیس روی میز ایران می باشد.

از کسانی که توانایی کمک کردن و یاری رساندن دارند تمنا دارد تا مساعدات مالی خود را به شماره حساب زیر نزد بانک تجارت به نام نعمت الله عالمیان واریز نمایند.

۵۸۵۹۸۳۱۰۰۷۳۱۱۹۰۴

بدینوسیله از تمام افراد وشخصیتها وخصوصا وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز خصوصا مسئولین سایتها و گروها و کانالها اعم از فضای مجازی وغیره تمنا دارد تا با ایجاد یک کمپین در این ارتباط مردانگی وبزرگواری خود را به رخ جامعه ورزش کشیده و در نهایت با کمک به همنوع و اهالی اصیل این خانواده ، برگ زرینی دیگر از تاریخ را به نام خود رقم بزنند.